personlig träning i västerås gym västmanland pt löpning

Vår filosofi kring hur vi lägger upp våra personliga träningspass grundar sig i ett ord: Syfte

Vi utgår alltid från ditt syfte med träningen. Handlar det om att gå ner i vikt, bli starkare eller persa på maran? Vad det än är så utgår vi från syftet och en nulägesanalys för att lägga upp en träningsplanering och de enskilda träningarna.

Träningarna övervakas alltid av oss och vi analyserar och dokumenterar samtliga pass för att se hur din utveckling ser ut och för att kunna göra eventuella förändringar i träningsschemat.

Alla är olika vilket gör att alla behöver olika lösningar. Om jag tar ett exempel från idrottens värld så är det klart att träningen för två personer som tävlar i kajak kommer vara snarlik, de tävlar antagligen samtidigt och sporten ställer samma krav på de två utövarna. Men där slutar det som för de två samman.

I och med att vi är olika byggda har vi antagligen lite annorlunda hävarmar, vi har mer eller mindre muskler på vissa ställen, vår motivation till träning och tävling skiljer sig åt, vi behandlar stress på olika sätt. Ja du förstår. Allt detta gör att de träningsprogram vi gör och de PT-pass vi håller behöver vara helt individanpassade, det betyder också att vi hela tiden måste korrigera och förändra programmen. Det betyder också att vi aldrig gör ett program innan vi har gjort en ordentlig screening och analys av våra klienter och idrottare. Det vill säga undersökt vilka mål du vill uppnå, vad vi behöver för att uppnå dessa mål och vart du står idag gentemot dessa behov, både fysiskt och mentalt.

Nu förstår du varför syftet är viktigt att utgå från och att det i ett PT-pass ligger mycket jobb, engagemang och energi.

Boka din gratis konsultation för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att nå ditt mål!