Träning och föreläsningar för företag i Västerås

En inspirerande, engagerande och personlig föreläsare som tar ett helhetsgrepp kring frågor som rör vår hälsa på ett lättsamt, lättbegripligt och interaktivt sätt.

– Karin Persson, Västerås folkhögskola

Föreläsning: Hälsa och välmående på dina villkor

Vi föreläser om träning och hälsa ur ett helhetsperspektiv där vi fokuserar på ditt välmående och hur du ska tänka kring kost, din mentala hälsa och träning. Eller som vi under föreläsningen benämner det: mat, återhämtning och motion!

Utgångspunkten för föreläsningen är att alla har ansvar och kontroll över sin egen hälsa. Vi måste se till våra egna förutsättningar och mål och utgå från dessa när vi gör våra val. Under föreläsningen balanserar vi mellan pekpinnarna och det fria. Vi är hårda när det kommer till att vi alltid kan göra val, och att vi har ett ansvar att göra det vi kan för att må bra. Men vi har samtidigt en förståelse för att livet och vår livssituation kan se ut på olika sätt.

Efter föreläsningen känner du dig peppad på att komma igång, du känner att du har fått större klarhet i träningsdjungeln och förstår att det kanske inte är så svårt att leva hälsosamt ändå.

Vår målsättning är att du som lyssnar efteråt ska upptäcka en träningsform du gillar, och att du ska vilja röra på sig mer i vardagen och göra dem enkla valen i livet som gör stor skillnad på längre sikt.

Tidsåtgång: 60 minuter
Lokalkrav: Projektor
Pris: Kontakta oss för offert

Nyhet! Ergonomiutbildning för kontor, lager, butik och industri!

Tillsammans med ErgonomiCenter erbjuder vi ergonomiutbildning för dig som arbetar på kontor, i butik, på lager eller inom industri.

Hos lager jobbar vi med repetitiva rörelser så som pack och plock samt tyngre lyft och igångsättning av palldragare.

Hos industriföretag skräddarsyr vi innehållet utifrån arbetets karaktär. Det är inte ovanligt att stora företag delar upp sin personal utifrån arbetsuppgifterna.

Hos kontor hjälper vi anställda att ställa in sina arbetsstationer. Vi utbildar även kring stillasittande, pausgympa, den psykosociala arbetsmiljön samt vårt eget ansvar att göra hälsosamma val under arbetsdagen.

LÄS MER PÅ ERGONOMICENTER.COM!

Ta med företaget på en workshop om tärning med vår PT Patrick Rapp

Företagsträning

Fördelarna med fysisk aktivitet vet alla om och varje vecka kan vi läsa om vilka fördelar träning har på bland annat produktivitet och kreativitet. Vi arbetar efter mottot att mår vi bra så prestera vi bra!

Vi är säkra på att du med regelbunden träning i företaget får en ökad trivsel och minskad stress. Genom att implementera träning för dina anställda ökar du hälsonivån och minskar på det sättet onödiga sjukskrivningar.

Vi erbjuder träning för ditt företag där målet är att alla ska komma från passet glada, fulla av energi och orka lite mer än innan. Vi garanterar svett, team spirit och gladare medarbetare!

Upplägg: De företag som tränar med oss gör det oftast regelbundet. Allt från en gång i veckan till varannan eller var tredje vecka. Träningen genomförs oftast i våra lokaler, men kan även genomföras utomhus eller i andra lokaler i anslutning till er arbetsplats.

Vi har bland annat inspirerat