För allas säkerhet kommer vi att nu dra ned på antal MAX deltagare på gruppassen här på Sport Performance Center. Detta för att alla ska känna sig trygga i att komma hit och träna och kunna hålla ett bra avstånd till varandra. Vi vill att alla som kommer och tränar är friska och INTE känner några symptom samt att man är väldigt noga med handhygien. Vi kan också poängtera att vi är väldigt noga med att rengöra och desinfektera all använd utrustning på anläggningen för att undvika smittospridningen. Nu försöker vi hålla oss friska gänget!

❌ Max 10 deltagare på gruppassen (så se till att anmäla er i tid)

❌ Anmälan MÅSTE göras via webben så att vi håller koll på antal deltagare. Har du inte anmält dig finns det risk att du inte heller kan vara med. Anmäl dig här: https://sportperformancecenter.com/boka-tid-2/

❌ Tvätta händer och sprita händer innan pass

Vi ses!