Under sommaren har Patrick läst en kurs om träning för sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling via Umeå universitet. Kursen gav även en certifiering till KRAFT-instruktör och innehöll bland annat:

  • Hälsoinriktad fysisk aktivitet och träning
  • Fysisk aktivitet för att förebygga och behandla sjukdomstillstånd
  • Motiverande samtalsteknik
  • Testning och bedömning av fysisk aktivitet
  • Föreskrivit av fysisk aktivitet på recept

KRAFT-instruktörer har kompetens och färdighet i att utforma och planera fysisk aktivitet och träning för sjukdomsprevention och behandling. KRAFT-instruktörer har även kompetens att vidareutveckla och genomföra ordinerad fysisk aktivitet hos patienter med olika sjukdomstillstånd.

För oss är det viktigt att hela tiden utvecklas, främst för att alla ni klienter ska känna er trygga med oss. Men även för vår egen skull, för att vi helt enkelt tycker det är kul att lära oss mer!

Dom senaste åren har vi fått förtroendet av våra klienter att hjälp till med träning för onda ryggar, må bättre efter en depression och vända utvecklingen av metabola sjukdomar. Nu har vi ytterligare kunskap i ämnet och hoppas kunna vara ännu mer effektiva när vi jobbar!