Vår personliga tränare Patrick blev idag godkänd och klar HRV-tränare. HRV står för hjärt-rytmvariation och hjärtats rytm påverkar din upplevelse av inre balans (fokus och stress). Men hjälp av specifik träning lär du dig påverka hjärtat rytm och därmed balansera det sympatiska och parasympatisk nervsystemet. Med andra ord kroppens ”gas” och ”broms”. Detta redskap hoppas vi utnyttja för att hjälpa dig som är motionär och vill öka din allmänna hälsa, samt du som är idrottare och vill öka din prestation.

Med hjälp av HRV biofeedback får du koll på nuläget samtidigt som du får verktyg på hur du kan förändra dina reaktionsmönster, ta tillbaka kontrollen, minska stressen och skapa bättre återhämtning.