Med bakgrund av antal smittade av Coronavirus Convid-19 ger Sport Performance Center följande riktlinjer:

Du som känner dig sjuk eller uppvisar minsta symtom på virus eller infektion – stanna hemma!

Handhygien – När du kommer till träningen, tvätta händerna noggrant innan och efter passet. Sprita händerna efter handtvätten. 

Smittorisk – Om du eller någon i din närhet har smittats, misstänkts ha smittats eller umgåtts med någon som ligger i riskzonen att ha smittats. Boka av ditt pass (detta gör du utan kostnad).

Hygien – Vi har tagit dom nödvändiga försiktighetsåtgärderna som krävs för att minska risken för smitta, och hoppas att du vill hjälpa till genom att torka av dina redskap med desinfektion samt följa ovanstående riktlinjer.