Med bakgrund av antal smittade av Coronavirus Covid-19 ger Sport Performance Center följande riktlinjer:

Du som känner dig sjuk eller uppvisar minsta symtom på virus eller infektion – stanna hemma!

Handhygien – När du kommer till träningen, tvätta händerna noggrant innan och efter passet. Sprita händerna efter handtvätten. Det finns handsprit utplacerat i lokalen, använd det gärna mellan övningarna under passet.

Smittorisk – Om du eller någon i din närhet har smittats, misstänkts ha smittats eller umgåtts med någon som ligger i riskzonen att ha smittats. Boka av ditt pass.

Hygien – Vi har tagit dom nödvändiga försiktighetsåtgärderna som krävs för att minska risken för smitta, och hoppas att du vill hjälpa till genom att torka av dina redskap med desinfektion samt följa våra riktlinjer. 

PT-pass – Vi planerar noggrant i förväg så att lokalerna utnyttjas på ett sånt sätt att vi kan hålla avstånd från varandra och vi förlägger allt fler pass utomhus, vi planerar även i samråd så att ingen delar utrustning med någon annan. Vi har stora rymliga lokaler i relation till det antal personer som vistas hos oss samtidigt, vi ser till så att alla håller flera meters avstånd till varandra.

Konsultationer – Om du bokar konsultation med oss går den att genomföra på plats eller online. Ange gärna när du bokar din konsultation vilket alternativ du föredrar.